Programi i projekti

Tokom prethodnih 20 godina rada naš savez sproveo je veliki broj inicijativa, projekata i programa, najčešće u saradnji sa članstvom ali i drugim organizacijama i institucijama u zemlji, regionu i inostranstvu.

Nagrada „Donka Špiček“

ASITEŽ Srbije pokretač je nagrade „Donka Špiček“ za životno delo u oblasti afirmacije kulture za decu i mlade u Srbiji. Prva i do sada jedina laureatkinja ove nagrade je glumica i lutkarka Marijana Petrović. Nagrada nosi ime po jednoj od osnivača ASITEŽa Srbije i velikoj profesionalki i stvarateljki važnih projekata u oblasti umetnosti, medija i kulture za decu pok. Donki Špiček.

FAS

Festival ASITEŽ-a Srbije, FAS, je nacionalni festival na kome se prikazuju predstave za decu i mlade – za sve uzraste, u svim formama izvođačkih umetnosti, za sve članove ASITEŽ-a Srbije koji su voljni da učestvuju. Do sada smo pripremili četiri izdanja ovog festivala, a ove godine na PREKRETNICI održava se peto, specijalno izdanje.

ASITEŽ predstavlja

Kroz program ASITEŽ predstavlja predstavili smo četiri odabrana savremena dramska teksta za mladu publiku koja su u originalu pisana na francuskom jeziku i prvi put za ovu priliku prevedena na srpski. Tekstovi Plamte Lika Tartara, Zona prioritetnog obrazovanja Sonje Kjambreto, 2.14 č. Davida Pakea i Onda kada je nestao Žan-Frederika Mesjea izvedena su u formi javnih čitanja na pozorišnim scenama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Priče sa malog odmora

„Priče sa malog odmora“ je program namenjen mladim dramskim piscima, čiji je krajnji cilj nastanak kratkih komada za mlade, kroz saradnju sa učenicima starijih razreda osnovnih škola.

Prvi deo ovog programa su radionice namenjene dramskim piscima, drugi deo programa su radionice sa učenicima osnovnih škola, a treći, i završni, deo programa je samo pisanje tekstova, petnaestominutnih komada za mlade, kroz rad sa mentorom. Kreatorke programa su Diana Kržanić Tepavac i Milena Depolo, a sproveden je kroz saradnju izdavačkom kućom Kreativni centar.

NEXT GENERATION

Rezidencijalni program za mlade umetnike aktivne u oblasti izvođačkih umetnosti za mladu publiku održan 2018. godine u Novom Sadu sa izuzetnim rezultatima u oblasti umrežavanja mladih profesionalaca u regionu.

INKUBATOR: pravo dece i mladih na umetnost

Cilj ovog višegodišnjeg projekta koji je podržavalo Ministarstvo kulture je ukazivanje na položaj i značaj, te uticaj na bolju vidljivost i senzibilizaciju aktera u čijem fokusu delatnosti je pozorište za decu i mlade, kao i stvaranje vidljivog i interaktivnog prostora za dijalog, realizaciju razmene teorijskih i praktičnih iskustava o položaju kulture i umetnosti za decu i mlade u različitim oblastima. Glavna pitanja pokrenuta ovim programima odnose se na koncepte i mogućnosti primene članova 13. i 31. Konvencije UN o pravima deteta, kao i na to šta je potrebno unaprediti od mehanizama kako bi se zajedničkim delovanjem, intersektorski, ali i interdisciplinarno, osnažila ova oblast.

OK metod

„OK metod“ je program razvoja publike, podsticanja omladinskog stvaralaštva i podmlađivanja javnih ustanova i organizacija koje rade u oblasti umetnosti i kulture. Nastao je u Šabačkom pozorištu, od avgusta 2018. do decembra 2020, vreme dok je njegova autorka, Milena Minja Bogavac, vršila dužnost direktorke ovog pozorišta. Priču o primeru dobre prakse okupljanja i učešća mladih u afirmaciji kulture i kulturnom životu grada, brojnim pokazateljima pozitivnog iskustva i merljivim rezultatima, autorka je na poziv ASITEŽ-a Srbije pretočila u priručnik „OK metod: Šta, kako i zašto?“.

Umetnost slušanja u pozorištu za mladu publiku - BABEL

BABEL je evropski projekat široke saradnje koji sufinansira program „Kreativna Evropa“ Evropske komisije. Cilj projekta je da se poveća i unapredi umetnička, jezička i kulturna raznolikost u izvođačkim umetnostima za mladu publiku istraživanjem verbalne i neverbalne komunikacije. Podsticanjem interkulturalnog i međugeneracijskog dijaloga i prevazilaženjem jezičkih barijera, cilj projekta je da omogući bolja reprezentacija različitih identiteta u pozorištu za decu i mlade. Projekat kofinansira Ministarstvo kulture.

Izgradnja rezilijentnog evropskog kulturnog ekosistema za tinejdžere – FORESTEEN

FORESTEEN je drugi evropski projekat u kojem učestvujemo, a koji finansira Evropska komisija kroz „Kreativnu Evropu“. Interakcija sa adolescentima i istraživanje načina na koji ona donosi inovacije u kulturni sektor, a posebno u izvođačke umetnosti, ima za prioritet angažman publike, povećavanje pristupa i učešća u kulturi, kao i dovođenje nove publike. Sa druge strane, projekat se zasniva na uvidu da tinejdžeri shvataju ekološke pristupe i spremni su da podignu svest o održivom razvoju. U okviru projekta, oni će biti ko-kustosi kako bi inspirisali nove prakse i zelenu svest u kulturnim aktivnostima.

Scroll to Top