Profesionalni programi

PREKRETNICA 2023 obuhvatiće veliki broj različitih programa i aktivnosti namenjenih studentima i kolegama umetnicima, producentima, istraživačima, autorima, donosiocima odluka u sferi kulturne politike i politike prema deci i mladima.

Detaljnije se o programu mozete informisati i nabaviti svoju ulaznicu ovde.

Neki od njih posvećeni su dramskom pisanju. Mreža Write Local. Play Global (WLPG) je mreža koja povezuje dramske pisce za decu i mlade iz celog sveta, i deo je svetske ASITEŽ zajednice. WLPG iz godine u godinu organizuje programe čiji je cilj postizanje veće vidljivosti dramskog pisma za decu i mlade, pa će tako biti i ove godine u sklopu PREKRETNICE. WLPG uputio je poziv mladi dramskim piscima (do 35 godina) iz celog sveta da, na svojim maternjim jezicima, napišu trominutne monologe na temu “Prekretnica”. Pisci će monologe izvoditi lično, uživo ili on line, na dve SLAM večeri u Novom Sadu, dok će treće veče, u saradnji sa mrežom IIAN (International Inclusive Arts Network), biti fokusirano na prava dece na kulturu i umetnost, a posebno dece sa teškoćama u razvoju i neurodivergentne dece. Više o mreži Write Local. Play Global možete pročitati na www.writelocalplayglobal.org

Drugi programi posvećeni su izvođačkim umetnostima za najmlađi uzrast koji je u mnogim zemljama zanemaren, od 0 do 3 godine. Mreža Small Size u okviru PREKRETNICE organizuje master klas koji će voditi Karel van Ransbeeck, umetnički direktor De Spiegel teatra iz Antverpena, Belgije. Master klas uključuje predavanja na kojima će Karel govoriti o svom tridesetogodišnjem iskustvu pozorišta za publiku najmlađeg uzrasta (0-3 godine), zajedničko gledanje odabranih predstava na festivalu namenjene tom uzrastu, kao i diskusije učesnika. Master klas je namenjen pozorišnim umetnicima koji žele da bolje razumeju šta znači praviti predstave za publiku najmlađeg uzrasta, ali i studentima.

Više o Karelu van Ransbeecku možete pročitati na: https://theaterdespiegel.com/en/karel-van-ransbeeck-2/
Više o mreži Small Size možete pročitati na: https://www.smallsizenetwork.org/about_us.

Poseban segment programa biće posvećen pristupačnosti i inkluzivnosti u izvođačkim umetnostima za decu i mlade, a u okviru PREKRETNICE biće održan i niz drugih predavanja, radionica, izložbi, instalacija i prezentacija na različite važne i aktuelne teme iz sveta izvođačkih umetnosti, kao i sesije posvećene umrežavanju kolega iz istih domena rada radi uspostavljanja dalje saradnje i partnerstava – savremenog plesa i neverbalnog teatra, multijezičnosti u pozorištu za mlade, istraživanja i naučnog rada, rada sa tinejdžerima, kritici, razvoju mlade publike, i drugom.

Registracija

Za učešće na bilo kom programu Svetskoj konferenciji izvođačkih umetnosti za decu i mlade u Beogradu i Novom Sadu 2023. godine neophodno je da se svi učesnici i posetioci registruju putem zvanične platforme ASSITEJ International. Registracija je otvorena od 1. septembra 2023. godine do popune raspoloživih kapaciteta.

Scroll to Top