Prekretnica

Naša zemlja biće ove godine prvi put domaćin ovogodišnje Svetske konferencije pozorišta za decu i mlade, centralnog godišnjeg skupa Svetske asocijacije pozorišta za decu i mlade ASSITEJ International. Skup će se pod nazivom “PREKRETNICA” održati od 20. do 24. novembra 2023. godine na više od 10 lokacija u Beogradu i Novom Sadu i obuhvatiti 20 pozorišnih predstava za decu i mlade, međunarodnu konferenciju o pravima dece i mladih na kulturu, seriju predavanja i radionica na temu scenskog dizajna i novih tehnologija u pozorištu za mladu publiku, kao i niz razgovora, seminara, izložbi i instalacija o najrazličitijim izazovima i aktuelnim pitanjima izvođačkih umetnosti za decu i mlade, namenjenih kako domaćoj publici tako i stotinama kolega iz inostranstva.

PREKRETNICU podržava veliki broj domaćih institucija i organizacija, kao i nekoliko inostranih ambasada i kompanija. Želimo da unapredimo položaj i vidljivost pozorišta za mladu publiku na agendama lokalnih, regionalnih i međunarodnih donosilaca odluka, da uvedemo i podržimo nove generacije profesionalaca i umetnika kao i da ojačamo međugeneracijsko poverenje i saradnju, da čujemo različite glasove mladih i uključimo ih u donošenje odluka, kao i da damo novi impuls održivosti u sektoru izvođačkih umetnosti i testiramo nove pristupe. Na posletku, želimo da ovaj put stavimo region Jugoistočne Erope pod reflektore.

Registracija

Za učešće na bilo kom programu Svetskoj konferenciji izvođačkih umetnosti za decu i mlade u Beogradu i Novom Sadu 2023. godine neophodno je da se svi učesnici i posetioci registruju putem zvanične platforme ASSITEJ International. Registracija je otvorena od 1. septembra 2023. godine do popune raspoloživih kapaciteta.

Često postavljena pitanja

Prekretnicu organizuje nacionalni savez pozorišta za decu i mlade ASITEŽ Srbija, strukovno udruženje pozorišnih institucija, organizacija i profesionalaca koji rade u polju izvođačkih umetnosti za decu i mlade u Srbiji, u saradnji sa velikim brojem institucija, organizacija i pojedinaca, kao i sa svetskom mrežom pozorišta za decu i mlade ASSITEJ International. Najuži tim Prekretnice čini Izvršni odbor i produkcijski tim, a najveći deo produkcijskog posla obavlja tim agencije „Zvuk spika pokret slika“ Novi Sad. Za više informacija o ASITEŽu Srbije pogledajte stranicu O nama.

Događaj se finansira iz više različitih izvora. Neki od važnih pokrovitelja su Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma i omladine, Grad Beograd, Grad Novi Sad, Švedski institut, Francuski institut i hrvatska fondacija „Kulturanova“.

Delovi programa Prekretnice se održavaju u okviru međunarodnih projekata “Umetnost slušanja u pozorištu za mladu publiku – BABEL”, “Izgradnja rezilijentnosti evropskog kulturnog ekosistema za tinedžere – ForesTEEN” i “Pozorište i izvođačke umetnosti za mladu publiku: izgradnja kolektivne rezilijentnosti” koje finansira Evropska unija kroz program “Kreativna Evropa”.

Sponzor događaja je kompanija „Matijević“, a medijski sponzor „Ringier“. Za detaljnije informacije pogledajte stranicu Pokrovitelji i partneri.

Važan deo finansijske konstrukcije su i kotizacije učesnika, bez kojih ne bi bilo moguće održati ovaj događaj u Srbiji. Za detaljnije informacije o kotizacijama pogledajte stranicu Registracija.

Programi Prekretnice održavaju se u Beogradu i Novom Sadu i to na više lokacija. Neke od lokacija su Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Malo pozorište „Duško Radović“, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Fabrika Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu, OPENS, Pozorište mladih Novi Sad, Novosadsko pozorište, Srpsko narodno pozorište, Novosadski dečji kulturni centar i drugi. Za detaljnije informacije o lokacijama pojedinačnih dešavanja pogledajte stranicu Program PREKRETNICE.

Centralni program Prekretnice održava se od 20. do 24. novembra 2023. godine. Program počinje konferencijom „Pravo dece i mladih na kulturu: 10 godina posle“ u ponedeljak 20. novembra na Svetski dan deteta. Ovom programu prethodiće sedmodnevni rezidencijalni program za mlade profesionalce NEXT Generation koji se održava od 14. do 20. novembra. Neki segmenti pratećeg programa održavaju se i 25. i 26. novembra u Novom Sadu.

Svetska konferencija izvođačkih umetnosti za decu i mlade 2023 je veliki i kompleksan događaj na kojem se očekuje više od 500 učesnika i delegata iz različitih delova sveta. Više od 100 umetnika učestvovaće samo u festivalskom programu u okviru 20 odabranih predstava iz Srbije, regiona, kao i gostujućih inostranih produkcija iz Belgije i sa Novog Zelanda. Detaljnije informacije pročitajte na stranici Program PREKRETNICE – Festival.

U okviru konferencijskog programa učestvuje još preko 50 stručnjaka, istraživača u oblasti dečjih prava, omladinske participacije, prava na kulturu, kao i umetnika i producenata sa fokusom na scenski dizajn i nove tehnologije. Za učešće u rezidencijalnom programu Next Generation odabrano je i 15 talentovanih mladih profesionalaca koji će boraviti u Novom Sadu od 14. do 20. novembra.

Tokom Prekretnice u Srbiji će boraviti i Izvršni odbor svetske ASITEŽ mreže koji čini 16 članova. Važan deo programa su i aktivnosti međunarodnih mreža: Young Dance Network, Small size, Write Local Play Global, International Inclusive Arts Network, International Theatre for Young Audiences Research Network, i drugih. Prekretnici će se pridružiti i predstavnici festivala i pozorišnih institucija koji su okupljeni u platformama „BABEL – The Art of Listening in Theatre for Young Audiences“ na čelu sa Danskim pozorišnim centrom i „FORESTEEN – Building Reseilience of the European Cultural Ecosystem for Teens“ na čelu sa italijanskim festivalom Segni di Infanzia u Lombardiji.

Važni učesnici Prekretnice biće i deca i mladi iz Srbije i regiona koji će imati posebnu ulogu. Dodatno na to, Prekretnica ne bi mogla biti održana bez velike pomoći i doprinosa volontera.

Za učešće i prisustvo na bilo kom programu na Svetskoj konferenciji izvođačkih umetnosti za decu i mlade u Beogradu i Novom Sadu 2023. godine neophodno je da se svi učesnici i posetioci registruju putem zvanične platforme ASSITEJ International. Registracija je otvorena od 1. septembra 2023. godine do popune raspoloživih kapaciteta.

Registrovani učesnici dobijaju pristup ulaznicama za 20 predstava koje su se našle u ovogodišnjoj festivalskoj selekciji, dvema celodnevnim međunarodnim konferencijama, umetničkim susretima svetske ASITEŽ mreže i svim profesionalnim programima u ponudi, do popune kapaciteta, kao i pakete dobrodošlice, obezbeđen prevoz iz Beograda do Novog Sada u utorak 21. novembra, pozivnice na proslave otvaranja i zatvaranja PREKRETNICE i još mnogo toga.

Moguće je nabaviti i dnevne karte za bilo koji dan trajanja konferencije koje pojedinačno iznose 20% ukupne kotizacije u odnosu na trenutak registracije. U slučaju da se registrujete samo za online učešće u programu, kotizacija iznosi 50% od cene za uživo učešće u odnosu na trenutak registracije. Studentima osnovnih ili master studija omogućen je popust od 90% u odnosu na trenutak registracije. Sledeće grupe gostiju su u potpunosti oslobođene plaćanja kotizacija: Učesnici u selektovanim programima; osnivači ili individualni članovi ASITEŽa Srbije koji su podmirili svoje godišnje članarine; institucionalni članovi ASITEŽa Srbije koji su podmirili svoje godišnje članarine; prostori izvan članstva ASITEŽa Srbije u kojima se održava neki deo programa PREKRETNICE besplatno; deca i mladi koji učestvuju u programima Dečji glasovi i Mladi glasovi; volonteri PREKRETNICE.

Za detaljnije informacije pogledajte stranicu Registracija.

Prema Statutu ASITEŽa Srbije, redovni članovi mogu biti institucionalna i vaninstitucionalna pozorišta za decu i mlade i organizacije aktivne u tom domenu, manifestacije, kao i profesionalni pozorišni umetnici i kulturni radnici u oblasti scenskih i izvođačkih umetnosti za decu i mlade u Republici Srbiji, a čiji je radu skladu sa ciljevima Udruženja (član 8.). Oni se primaju u Udruženje odlukom Izvršnog odbora na osnovu pismene prijave, kratke biografije i priloženih dokaza o ispunjenu uslova iz člana 8. (član 11.) Pridruženi članovi mogu da budu pojedinci koji pružaju podršku, zainteresovani za rad pozorišta za decu i mlade; primaju se u Udruženje odlukom Izvršnog odbora (član 15.). Počasni članovi su lica koja imaju naročite zasluge za stvaralaštvo u pozorištima za decu i mlade koja pomažu rad Udruženja; primaju se u Udruženje odukom Izvršnog odbora (član 16.)

Izvršni odbor ASITEŽa Srbije zbog velikog broja obaveza u organizaciji Prekretnice neće razmatrati nove prijave u članstvo do pripreme godišnje Skupštine udruženja u januaru 2024. godine.

Scroll to Top