Šta je ASITEŽ

ASITEŽ Srbija je nacionalni savez pozorišta za decu i mlade. Svojim delovanjem ASITEŽ Srbija teži da doprinese progresivnim, savremenim praksama, raznolikosti i dostizanju najviših standarda na domaćoj pozorišnoj sceni za decu i mlade, kao i boljem sistemskom vrednovanju kulture za decu i mlade u kulturnoj politici, a kroz to i drugačijem tretmanu dece u našem društvu.

Organizacija promoviše sve forme izvođačkih umetnosti za mladu publiku, podstiče i prati njihov razvoj, afirmiše pozorišno stvaralaštvo i stvaraoce na domaćoj i internacionalnoj sceni sa ciljem da utiče na promenu stava prema pozorišnom stvaralaštvu za mladu publiku.

Posebno nam je važno da pružimo nove mogućnosti svojim članovima, između ostalog kroz međunarodnu mobilnost i razmene, umrežavanje, povezivanje i posredovanje u saradnji, kao i da utičemo na relevantne javne politike i strateške programe i podstičemo intenzivniju razmenu, jednaki tretman i međusobno uvažavanje između instucionalnih i vaninstucionalnih aktera.

Sedište ASITEŽa Srbije nalazi se u Malom pozorištu „Duško Radović“ u Beogradu na osnovu sklopljenog Memoranduma o saradnji.

Članovi i partneri

ASITEŽ Srbija okuplja profesionalna pozorišta za decu i mlade, instititucionalna i vaninstitucionalna, festivale, grupe i pojedince koji profesionalno deluju u ovoj oblasti u Srbiji i broji preko 50 članova. Organizacija je aktivna na međunarodnom planu kao član međunarodne ASSITEJ Intenational mreže koja okuplja 85 nacionalnih saveza u svetu i sa kojima ASITEŽ Srbija učestvuje u zajedničkim projektima. Organizacija sarađuje i sa drugim srodnim i paralelnim organizacijama i mrežama kao što su UNIMA, ITI, IDEA, Epicentar i drugim koje rade u oblasti pozorišta, drame i obrazovanja pod okriljem UNICEF, UNESCO, EU itd.

Istorija

ASSITEJ International asocijacija osnovana je 1965. godine, a jedna od zemalja osnivača potpisnica bila je SFR Jugoslavija, čiji su predstavnici bili veoma aktivni i zapaženi u njenom radu, naročito tokom sedamdestih godina prošlog veka. Devedesetih godina usled raspada zemlje i perioda sankcija i rata došlo je do obustavljanja aktivnosti i prekida članstva u ASSITEJ International. U proleće 2003. godine osniva se nacionalni savez ASITEŽ Srbije i Crne Gore. Od 2008. godine savez deluje kao Udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade ASITEŽ Srbija.

Izvršni odbor

TRENUTNI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA ČINE:

Diana Kržanić Tepavac

Glumica i dramska pedagoškinja, ekspertkinja za pozorište za decu i mlade, počasna članica Izvršnog odbora svetske ASITEŽ mreže, samostalna umetnica, predsednica

Milena Depolo

Dramaturškinja i dramska spisateljica, pozorište „Boško Buha“, zamenica predsednice

Sonja Petrović

Rediteljka, direktorka Festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade Bačka Palanka

Zorica Filipović

Marketing menažerka Pozorišta lutaka Niš

Jovana Rakić Kiselčić

Koreografkinja i autorka u polju savremenog plesa, članica Stanice Servisa za savremeni ples

Dr Jovana Karaulić

Docentkinja na predmetu Pozorišna produkcija, prodekanica Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Tatjana Nikolić

Menadžerka u kulturi, doktorantkinja i istraživačica kulturne politike na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu

Članstvo

Članovi ASSITEJ Srbije su profesionalni pozorišni umetnici i stvaraoci, kulturni poslenici, pozorišta, institucije kulture, festivali, organizacije i pojedinci koji aktivno učestvuju u radu pozorišta za decu i mlade i svojim angažmanom doprinose afirmaciji i razvoju pozorišne kulture i umetnosti za decu i mlade.

Scroll to Top