O organizaciji

ASSITEJ Srbija, udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade je nevladina organizacija koja deluje u oblasti profesionalne pozorišne umetnosti za decu i mlade u Srbiji. Organizacija promoviše pozorišnu umetnost za mladu publiku na najvišem umetničkom nivou, podstiče i prati njen razvoj, afirmiše pozorišno stvaralaštvo i stvaraoce na domaćoj i internacionalnoj sceni sa ciljem da svojim ukupnim delovanjem utiče na promenu stava prema pozorišnom stvaralaštvu za mladu publiku. ASSITEJ Srbija okuplja profesionalna pozorišta za decu i mlade, institucije, festivale, grupe i pojedince koji profesionalno deluju u ovoj oblasti u Srbiji i broji preko 50 članova. Delatnost udruženja se realizuje kroz programske i projektne aktivnosti. Organizacija je aktivna u internacionalnoj zajednici kao član međunarodne ASSITEJ Intenational mreže koja ima 85 nacionalnih centra u svetu i sa kojima ASSITEJ Srbija učestvuje u zajedničkim projektima. Organizacija sarađuje i sa drugim srodnim i paralelnim organizacijama i mrežama kao što su UNIMA, ITI, IDEA, Epicentar i drugim koje rade u oblasti pozorišta, drame i obrazovanja pod okriljem UNICEF, UNESCO, EU itd.

Preambula, misija i ciljevi ASSITEJ International preuzmi