Aktivnosti

ASSITEJ Srbije inicira, kreira i realizuje programe i projekte kojima informiše stručnu i edukuje širu javnost o značaju, uticaju, postignućima i mogućnostima pozorišta za decu i mlade. ASSITEJ Srbije priprema i organizuje konferecije, simpozijume, tribine, okrugle stolove, radionice, seminare, gostovanja i predavanja stranih i domaćih pozorišnih autora, razgovore sa publikom U realizaciji svojih programa i projekata na godišnjem nivou naslanja se na važne pozorišne datume i manifestacije tokom cele godine : 20. mart Svetski dan pozorišta za decu i mlade, Dečji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište, TIBA festival, Bitef Polifonija, FESTIĆ. Organizacija nema stalne prihode. Programi i projekti se finansiraju učešćem na odgovarajućim javnim konkursima i fondovima. Svi članovi su uključeni u rad na volonterskoj osnovi. Do sada su projekte podržali Ministarstvo kulture RS., Uprava Grada- Sekretarijat za kulturu grada Beogarda, British Council, Pro Helvetia.