Članovi

Članovi ASSITEJ Srbije su profesionalni pozorišni umetnici i stvaraoci, kulturni poslenici, pozorišta, institucije kulture i festivali koji aktivno učestvuju u radu pozorišta za decu i mlade i svojim angažmanom doprinose afirmaciji i razvoju pozorišne kulture i umetnosti za decu i mlade.