Svetski dan pozorišta za decu i mlade 20.mart 2012.

Pozorište je namenjeno svima, a opet ne dopire do svih. Do odraslih često ne dopire, jer kao deca nisu imali priliku da se zaljube u njega. A često ne dopire ni do dece, jer se odrasli koji kreiraju okruženje njihovog sazrevanja i učenja, nikad nisu sa njim susreli, pa ih ono ni ne privlači. Ne dopire do dece, jer odrasli imaju druge prioritete, ili postoje prepreke geografske prirode, otežane dostupnosti, novčane pristupačnosti ili osvešćenosti u tom pogledu.

Upravo zbog svoje veoma posebne i specifične prirode – zbog momenta žive interakcije, tog dragocenog prozora kroz koji umetnik može da, na njemu i samo njemu svojstven način, dodirne srca i umove, uši i oči publike koja udiše isti vazduh kao i on – pozorište ima i prirodno ograničene mogućnosti da dopre do svakog deteta ili mlade osobe. Ali, jednom kada publika dođe, njegove mogućnosti saopštavanja suštine, misterioznog, verovatnog i mogućeg, su neograničene. Zato umetnici u svakom trenutku moraju da stvaraju osvešćeno, i usmereno na to da svakim odlaskom u pozorište publika postane još više zainteresovana, intrigirana, očarana – možda i da se zaljubi u taj bliski susret koji ono omogućava.

U sledeće tri godine, molimo sve članove ASSITEJ-a da se ujedine u pokretu zvanom “Odvedite dete u pozoriste danas”. Ovaj apel je sama suština naše misije u ASSITEJ-u: da osiguramo da pozorište bude dostupno svakom detetu i mladoj osobi. Ali, to ne možemo sami. Zato ga upućujemo onima koji imaju moć da deci i mladima omoguće da upoznaju pozorište. Obraćamo se vladama, obrazovnim ustanovama, velikim i malim firmama, roditeljima, široj porodici, i svim drugim osobama. Molimo članove i sve direkcije ASSITEJ-a da aktivno rade na ovome i obezbede njihovu podršku na praktičan i inovativan način.

I dok izgovaramo “Odvedite dete u pozorište danas”, naročito na ovaj poseban dan, 20. mart, nadamo se da će ovaj poziv cele godine odjekivati u svima onima koji su ga čuli, da bi svako dete i svaka mlada osoba, svuda na svetu, dobila šansu da se zaljubi u pozorište.

Ivet Hardi

prevod sa engleskog Milena Depolo