Poziv na drugi konkurs ASSITEJ Srbije za originalni dramski tekst za decu i mlade 

ASSITEJ Srbija - udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije,  raspisuje

 KONKURS

za originalni dramski tekst za mlade

Ovoga puta, fokusiraćemo se na CILJNU GRUPU uzrasta od 13 DO 17 GODINA, koja je, smatramo, prilično zapostavljena u pozorišnom životu  Srbije, i zato ovim putem stimulišemo profesionalne dramske pisce da se obrate upravo ovoj grupi. TEMA konkursa je TABU, to jest svi oni društveni događaji, pojave ili fenomeni koji su proskribovani kao neprimereni i neprihvatljivi među mladima. Naravno, pisci se pozivaju da ovu temu tretiraju što šire i tumače je što otvorenije, omogućavajući sebi maksimalnu kreativnu slobodu.  

Pravo učešća imaju samo originalni, neobljavljeni i neizvođeni dramski tekstovi izvorno napisani na srpskom jeziku čiji su autori- autorke  građani-građanke Republike Srbije.

Osnovni kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija o pobedniku biće umetnička vrednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrednosti u korespondenciji sa mladim gledaocem.

Žiri u sastavu: Marija Karaklajić, dramska spisateljica i dramaturg, Đurđa Tešić, pozorišna rediteljka i Damjan Kecojević, glumac i član IO ASSITEJ Srbija proglasiće i nagraditi pobednički tekst 07. aprila 2014. godine na 11. godišnjicu ASSITEJa Srbije.

Nagrada se sastoji od novčanog  iznosa od 200.000  dinara (bruto), prevoda na engleski jezik, štampanja teksta u publikaciji ALMANAH na engleskom jeziku, objavljivanje na sajtu ASSITEJ Srbije na srpskom i engleskom jeziku i javno čitanje u režiji profesionalnog reditelja i izvođenju profesionalnih glumaca. Tekstovima koji uđu u najuži izbor konkursa ASSITEJ Srbije će dati preporuke za izvođenje i dalju afirmaciju.

Žiri zadržava pravo da ne proglasi pobednika ukoliko, prema njegovoj jednoglasnoj odluci, ni jedan komad ne bude odgovorio na postavljene tematske, značenjeske i estetske kriterijume na dovoljno visokom nivou.

Konkurs je zbog problema sa dostavljanjem tekstova poštom produžen do 15. marta 2014. godine, posle ovog datuma pristigli tekstovi nemaju pravo učešća.

Prijava:

Štampane nepotpisane tekstove u 3 primerka, označene šifrom CD sa kopijom nepotpisanog teksta u .pdf formatu označen šifrom, treba dostaviti poštanskim putem. U velikoj koverti sa tekstovima poslati i zatvorenu kovertu sa rešenjem šifre: naslov teksta, ime autora, adresa, telefonski i elektronski kontakti.

Tekstovi i CD prispeli na konkurs se ne vraćaju. Tekstove treba dostaviti na adresu:

Jovana Savic
Pozorište Boško Buha - za konkurs ASSITEJa Srbije
Trg Republike 3,
11 000 Beograd

Tekstovi koji su u suprotnosti sa navedenim pravilima prijave  neće biti uzeti u razmatranje.

Cilj uspostavljanja nagrade za najbolji dramski tekst za decu i mlade je uticaj na rаzvoj srpske drаmske literаture zа pozorište za mlаdu publiku.

Konkurs za originalni dramski tekst ASSITEJ Srbije je bijenalnog karaketra, prvi konkurs  objavljen je 2011. godine kao deo dugoročnog razvojnog   projekta promocije i аfirmаcije domаćeg drаmskog stvаrаlаštvа zа decu i mlаde u okviru kojeg je  od 2008. godine do sada realizovano niz  programa i projekata podrške novim generacijama dramskih pisaca i spisateljica.