Poziv na praksu u ASSITEJ Srbija

Konkurs je namenjen studentima I – III godine menadžmenta u kulturi ili slicnih usmerenja iz Beograda i otvoren je do 30. aprila.

Praksa podrazumeva angažman od 7 meseci kroz ucešce u sledecim poslovima:

   - organizacija festivala, radionica, tribina, konferencija i drugih aktivnosti
   - odnosi sa javnošcu (prvenstveno kroz internet)
   - prikupljanje sredstava za realizaciju aktivnosti
   - administrativni poslovi vodenja organizacije civilnog društva.

Praksa omogucava:

  - ucešce u kreiranju i realizaciji razlicitih umetnickih, edukativnih i društvenih aktivnosti,
  - kontakte i saradnju sa umetnicima i kulturnim profesionalcima
  - bogato neformalno i dodatno obrazovanje
  - rad u medunarodnom okruženju
  - napredovanje i profesionalnog razvoja

Možete skinuti tekst konkursa i prijavni formular ovde .

Prijavni formular treba poslati na adresu assitejsrbija@gmail.com do 30.4., a na tu adresu nam se možete obratiti i ako imate neko pitanje ili vam je potrebno više informacija.