Poruka književnice za decu Jasminke Petrović povodom Svetskog dana pozorišta za decu i mlade

Svetski dan pozorišta za decu i mlade
         poruka pisca Jasminke Petrović

Kultura za decu u Srbiji visi o koncu, tj. mački o repu. Sve je teže organizovati dečje manifestacije, napraviti predstavu u dečjem pozorištu, objaviti knjigu ili časopis za decu, održati radio i TV program za decu, a o dečjem filmu i da ne govorim.  Pedagozi za scenski pokret i igru, pedagozi za likovno i vizuelno stvaralaštvo, kao i profesori u muzičkim školama mogli bi satima da pričaju o svojim problemima. Dečje biblioteke i dečji kulturni centri opstaju zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca i angažovanju po kojeg roditelja i nastavnika. Zašto je to tako kad u Konvenciji o pravima deteta UN lepo piše da deca imaju pravo na kulturu i pravo da iznesu svoje mišljenje? Zadatak nas odraslih jeste da obezbedimo da se deca i mladi sretnu sa profesionalnom kulturom i omogućimo im da i sami stvaraju. Pa, jesmo li na visini zadatka?

Moj predlog su reči, jer sve počinje od reči – i govor i priča i pesma i svađa i pomirenje i pismo i san i java i svet. Svaka reč ima svoju boju, miris, zvuk, emociju, istinu. Obasipajmo decu i mlade mudrim i svetlim rečima. Neka ih reči pokreću na razmišljanje, maštanje, letenje. Osim značenja, reči imaju i veliku snagu. Rečima se mogu otvoriti neka nova vrata koja vode u neku novu ljubav. Ljubav prema umetnosti i nauci, ljubav prema rodnom gradu ili cveću. Pisana reč naročito ima snagu i moć. Budimo oprezni s rečima, posebno kad pišemo za decu i mlade. U tekstove stavljajmo samo one reči koje izlaze iz srca, jer deca samo takve reči razumeju. Dramska simfonija decu može učiniti srećnom i važnom. Ovo je pravi trenutak da budemo na visini zadatka. Ponudimo deci i mladima dobru reč kako bi oni sutra bili dobri ljudi. Sve počinje od reči.

Jasminka Petrović,
pisac za decu

Pridružite se ASSITEJ kampanji i  POVEDITE DETE U POZORIŠTE DANAS!!!