Povedite dete u pozorište danas! - video kampanja

Povodom Svetskog dana pozorišta za decu i mlade 20. mart, svetska ASSITEJ mreža sprovodi kampanju "Take a child to the theatre today" sa namerom da skrene pažnju na značaj pozorišta za decu i mlade i ulogu roditelja i odraslih u razvijanju dečjih kulturnih navika. Pogledajte video koji smo pripremili u saradnji sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti, ali i brojnim umetnicima, kulturnim poslenicima, mladima i decom!