Izveštaj Žirija 1.konkursa ASSITEJ nagrade za originalni dramski tekst za decu i mlade na srpskom jeziku

Na konkurs koji je raspisan oktobra 2011. i zaključen 31.12.2011. godine stiglo je 57 dramskih tekstova. Žiri je radio u sastavu: Vesna Stanišić dramaturškinja, Nikola Zavišić, pozorišni reditelj i Diana Kržanić Tepavac, glumica i predsednica IO ASSITEJ Srbija. Pri ocenjivanju tekstova žiri je imao kao osnovne kriterijume: umetničku vrednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrednosti u korespodenciji sa mladim gledaocem. Žiri je pročitao sve tekstove, odlučio o nagradi i doneo sledeće zaključke.

Od pristiglih od 57 naslova najveći deo se odnosio na decu mlađeg uzrasta. Ovi tekstovi svojim sadržajem, dramaturškim postupkom i pristupom deci, odražavaju tradicionalno i konvencionalno mišljenje o pozorištu za decu. To se u prvom redu ogleda u obraćanju publici iz ugla odrasle osobe i podrazumevanju da drama mora da sadrži naravoučenije. Žiri je primetio i razne stereotipe u dramskim postupcima šifrom zaštićenih kandidata koji ne ostavljaju prostora za maštovitost mlade publike. Ovi stereotipi se ogledaju u ogoljenim porukama koje ponekad dovode u pitanje sposobnost percepcije mlade publike i odbijaju je od pozorišta. Ukupna slika je zabrinjavajuća jer oslikava opšti odnos društva prema kulturi za decu i mlade.

Želimo da utičemo na promenu ove slike i da pošaljemo poruku dramskim piscima i spisateljicama da najozbiljnije pristupaju pisanju za decu, bez obzira na temu koju izaberu ili sadržaj koji žele da predstave mladoj publici.

Sve upravo rečeno ide u prilog odluci da se nagrada na ovom konkursu dodeli tekstu Mrak i ja pod šifrom Puppeteer autora Arsena Ćosića.

Reč je o suptilno napisanoj drami za uzrast od sedam do deset godina, koja ima ozbiljan pristup materijalu koji brađuje i koja uz puno poštovanje emotivnih i mentalnih potencijala publike ne beži od onog što je traumatično i suštinski važno za dete. Tekst Mrak i ja govori fino iznijansiranim tonom, punim topline i humora iz ugla deteta, a ne odraslog čoveka. Mrak je metafora rešavanja životnih pitanja, a zahvaljujući spretno vođenoj nelinearnoj priči pobedom straha drama postiže zasluženu kulminaciju i predstavlja istinsko ohrabrenje publici kojoj se obraća.

Žiri autoru teksta Mrak i ja upućuje sugestiju da razmisli o opravdanosti uvođenja naratora na kraju priče, kao i da završni song zameni konkretnim scenskim dešavanjem. I pored sugestija, tekst Mrak i ja se nagrađuje kao veoma dobar primer kako je moguće da se autor poništi i progovori o svetu iz vizure malog deteta. Ovo je važno jer zaista nije lako približiti se ovoj osetljivoj ciljnoj grupi. Pisanje za mlađe uzraste dece zahteva sofisticiranost i suptilnost pristupa koju autor teksta Mrak i ja poseduje u pravoj meri.

Zato i napomena da je iz iskustva ovog konkursa vidljiva neophodnost da se ubuduće ustanove dve odvojene kategorije: za savremenu dramu za decu do 12 godina za savremenu dramu za mlade od 12 godina na dalje kao i da se u kriterijumu konkursa jasno naznači da se imaju prijaviti SAVREMENE DRAME za decu i mlade.

Od ukupno pristiglih naslova u prvom krugu se izdvojilo devet tekstova od kojih su se zatim potpuno izdvojila dva i to Mrak i ja i PLŽ - Posao, lova, žene. Iako je prvobitna namera bila da se povodom dodele nagrade predstavi nekoliko tekstova iz najužeg izbora, od ovoga se odustalo obzirom da je od sedam preostalih tekstova bilo tesko izdvojiti tri.

Žiri je zato odlučio da uz prvonagrađenu dramu predstavi samo tekst PLŽ pod šifrom Svidrigajlo autora Aleksandra Novakovića i da istakne sedam naslova drama koje imaju dobre potencijale i o kojima bi moglo biti reči u nekim drugim programima koje ASSITEJ Srbije planira da organizuje u narednom periodu.

To su, po abecednom redu, sledeći tekstovi:

Čudesna šuma, Slobodan Filipović
Košulja dobre sreće, Zoran Božović
Leptiri iz nebodera , Bojan Vorkapić
Pobuna u Diznilendu, Sara Radojković
Šećerleme, Gorana Balančević
Selidba na Mars, Marina Janković
Zilion bantum kreona, Raszislav Durman

Posao, lova, žene je komad za mladu publiku koji ima čvrstu dramsku strukturu i jasan scenski kocnept koji ritmički skoro u potpunosti besprekorno funkcioniše. Ovaj je komad savremen, razumljiv, blizak mladima, i scenski izazovan. Posebno treba naglasiti da je tekst PLŽ zabavan i duhovit, sa odličnim osećajem za scenski ritam. U slučaju ovog teksta žiri sugeriše autoru da preispita potrebu za poslednjim monologom glavnog junaka.

U Beogradu, 08.marta.2012.

Vesna Stanišić
Diana Kržanić-Tepavac
Nikola Zavišić