Uvodnik za bilten svetskog ASSITEJ za mesec oktobar 2012.

U ovom delu sveta u Jugoistočnoj Evropi na zapadnom Balkanu započela je zvanična pozorišna sezona koja traje do juna. Ovaj vremenski period poklapa se sa školskom godinom što pogoduje pozorištu za decu i mlade jer je pored manjeg broja pojedinačnih, najveći procenat poseta pozorištima, organizovan i povezan sa školama.

Na repertoarima profesionalnih velikih institucionalnih i manjih nezavisnih pozorišta veliki je broj predstava iz prethodnih sezona, različitog umetničkog dosega, širokog spektra tema namenjenih različitoj starosnoj dobi. Ali direktori pozorišta i pozorišni stvaraoci dobro znaju da je važno za svaku novu generaciju publike stvarati nove predstave jer se dečja percepcija sveta i naravno jezik neprestano menjaju. Za pozorišne stvaraoce je uvek veliki izazov istraživanje specifičnosti svake nove generacije, tema i posebno potraga za jezikom kojim će se uspostaviti komunikacija. Međutim u okolnostima teške ekonomske krize u kojoj je većina sveta danas, veći je izazov obezbediti i najminimalnija sredstva za realizaciju bilo kog projekta koji nije ničim uslovljen, ponajpre komercijalnim uspehom. A ono što zaista brine je mlada publika koju sve manje poznajemo i čini se kao da je sve manji procenat onih do kojih pozorište zaista dopire.

Sa druge strane poslednjh godina dva internacionalna pozorišna festivala u Beogradu Bitef koji se održava polovinom septembra i Tiba polovinom juna, nametnuli su se kao dve tačke odrednice početka i kraja sezone u pozorištu za decu i mlade. Bitef Beogradski internacionalni teatarski festival – festival novih pozorišnih tendencija sa svojih 46 godina već decenijama uživa veliki međunarodni ugled. Ovaj festival važi za mesto akumulacije kreativne energije, prepoznavanja snažnih autorskih poetika, afirmacije inovativnih pozorišnih pristupa. Iako se Bitef festival obraća “velikom pozorištu i odraslom gledaocu” , svojim glavnim i pratećim programima predstavlja izvor snažne inspiracije i podsticaja velikom broju naročito mladih umetnika i stvaralaca u Srbiji ali i u regionu. Zato ohrabruje što se ove godine u glavnom programu Bitef festivala našlo nekoliko umetnika mlađe srednje generacije iz Srbije i regiona koji su podjednako veoma uspešni autori i u pozorištu za decu i mlade i koji se zalažu za najviši umetnički kvalitet i punu afirmaciju kulture za decu i mlade.

Bitef Polifonija kao prateći program Bitefa se trinaestu godinu bavi važnim socijalnim pitanjima , istražuje i promoviše inovativno, participativno i socijalno angažovano pozorište u radu sa i za mlade, upotrebu drame i pozorišta u obrazovanju i humanitarnom radu. Ovaj program je istrajnošću i doslednim dobro osmišljenim sadržajima uspeo da se izbori za promenu shvatanja značaja i mesta pozorišta za decu i mlade i kod samih pozorišnih stvaralaca i da afirmiše stav da je ono mnogo značajnije i više od gajenja buduće publike za veliko pozorište.

Bitef koji je ove godine imao naslov Izlet u istinu i Bitef Polifonija sa naslovom Istina ili izazov i otvorili su mnoga pitanja o kojima se raspravljalo na okruglim stolovima, i razgovorima posle predstava. Svake godine pozorišna sezona za mene kao i mnoge moje kolege započinje upravo pitanjima koja otvaramo i tezama koje postavljamo posle Bitefa nakon snažnih utisaka posle predstava, programa i razgovora na ovom festivalu ili nekom drugom susretu sa kolegama. I ta se pitanja ponovo preispituju, proveravaju u praksi i isijavaju, reflektuju i svakako utiču na naš rad. Ja sam sigurna da ćemo refleksije viđati u nekim budućim predstavama na velikim i malim scenama sve do TIBA festivala i kraja ove sezone u junu 2013.

A posle toga, International Meeting u Linz - izvenredna prilika da ono na čemu smo mislili, na čemu smo radili i pitanja koja smo postavljali sagledamo iz drugačije perspektive koja će se otvoriti kroz susrete i dijalog sa prijateljima i kolegama iz sveta. Uverena sam da će mogućnost da rezultate dobijene od Bitef Polifinije do TIBE preispitamo u većem okruženju i podelimo sa kolegama iz čitavog sveta biti pokretačka energija za naredni rad do sledećeg Bitefa, Tibe i najzad susreta u Poljskoj na Kongresu. Unapred se tome radujem jer znam koliko su ovakvi susreti izazov, koliko su delotvorni i okrepljujući.
Prema tome: ako ne pre - vidimo se na Internatinal Meeting , a posle na 19.ASSITEJ Kongresu i Festivalu.

Diana Kržanić Tepavac, Serbia, član Izvršnog odbora svetskog ASSITEJa

NEWSLETTER
Useljenje u novi prostor
Po prvi put ASSITEJ Srbija ima svoj prostor za rad u kome je nakon renoviranja započela sa radom kacelarija našeg nacionalnog centra. Kancelarija se nalazi u samom centru Beograda, iznad pozorista Bosko Buha, pored Narodnog muzeja i nasuprot Narodnom pozoristu. Dve prostorije koje koriste zajedno ASSITEJ i TIBA festival predstavlju veliki podrstek radu naseg centra. Otvaramo vrata i upućujemo poziv clanovima, prijateljima i kolegama da nas obavezno posete. Naša adresa je Trg Republike 3., Beograd, Srbija.
Dobrodošli