Rezultati Konkursa za originalni domaći dramski tekst za mlade - obrazloženje žirija

Izveštaj žirija 2. konkursa ASSITEJa Srbije za originalni domaći dramski tekst za decu i mlade

Na 2. konkurs ASSITEJ-a za originalni dramski tekst za mlade, koji je raspisan u decembru 2013. i zaključen 15. marta 2014. godine stigla su 62 teksta. Tekstovi koji su bili u fokusu konkursa namenjeni su ciljnoj grupi mladih između 13 i 17 godina, a tema konkursa bila je: tabu. Žiri u sastavu: Marija Karaklajić, dramska spisateljica i dramaturg, Đurđa Tešić, rediteljka i Damjan Kecojević, glumac i član Izvršnog odbora ASSITEJ-a pročitao je sve drame i jednoglasno doneo odluku da se nagrada koja obuhvata novčani iznos od 200.000 dinara (bruto), prevođenje na engleski jezik, objavljivanje u štampanom i elektronskom formatu na srpskom i engleskom jeziku i priređivanje scenskog čitanja, dodeli drami „Rekonstrukcija“ pod šifrom Mleko autorke Staše Bajac.

Drama „Rekonstrukcija“ problem tabua razmatra na nekoliko idejno – tematskih ravni, pokrećući važna pitanja o seksualnom identitetu, diskriminaciji, potrebi za pripadanjem određenoj socijalnoj grupi, o nemoći i neefikasnosti institucija. Staša Bajac uverljivo i sugestivno prikazuje svet adolescenata u društvu poremećenih etičkih vrednosti, ali njena kritika tog društva nije didaktična, već, po mišljenju žirija, odlično korespondira sa mladim ljudima kojima se drama obraća. Služeći se dramaturški zanimljivim postupkom isleđivanja, autorka rekonstruiše okolnosti pod kojima se odigrao jedan naizgled nevažan incident. Preplitanjem vremenskih planova drame vešto se gradi i održava napetost, a različite verzije istog događaja međusobno se sukobljavaju i potiru jedna drugu. Autorka suptilno analizira psihološka stanja svojih junaka, poput distanciranog, objektivnog posmatrača prikazuje njihove strahove, predsrasude, rastrzanost između potrebe za očuvanjem ličnog integriteta i želje da se uklope u sredinu koja otvoreno demonstrira svoju homofobiju i neprijateljstvo prema drugom i drugačijem. Urbani milje u kom se radnja odigrava ogleda se i u jeziku protagonista, što predstavlja posebnu vrednost drame. Svedeni jezik adolescenata u dramu unosi gotovo dokumentarnu autentičnost, a u odnose među likovima brutalnu otvorenost lišenu svake sentimentalnosti.

Pored „Rekonstrukcije“, žiri je izdvojio još četiri drame koje su ušle u najuži izbor za nagradu i koje preporučuje za scensko izvođenje: „Kao nikad niko“ pod šifrom Brzi voz Ilije Gajice, „Jednačina sa više nepoznatih“ pod šifrom Kitnikez Dunje Petrović, „Crni zna šta je red“ pod šifrom Brineta Marine Milivojević Mađarev i „Zvezdarski vitez“ pod šifrom Mesečeva kći Marijane Aracki.

Drame koje su prispele na ovogodišnji konkurs ASSITEJ-a karakteriše širok dijapazon tema: disfunkcionalni porodični odnosi, problemi koje mladi u školi imaju sa vršnjacima ili profesorima, otuđenje prouzrokovano Fejsbukom i komunikacijom preko interneta, diskriminacija Roma, narkomanija, anoreksija. Sudeći po dramama, jedan od najvećih tabua među današnjim adolescentima jeste otvorenost u međuljudskim odnosima i iskreno ispoljavanje emocija, kako prema vršnjacima suprotnog ili istog pola, tako i prema najbližim članovima porodice. Žiri sa žaljenjem konstatuje da veliki broj drama odlikuje neinventivan pristup temi, nedostatak precizne dramaturške strukture, nezanimljiva dramska priča, bledi i neuverljivi likovi. Mnoge drame koje se bave aktuelnim socijalnim problemima i dotiču neuralgične tačke ovog društva samo potvrđuju stereotipe koje navodno pokušavaju da dekonstruišu. I pored toga, žiri smatra da je konkurs ASSITEJ-a izuzetno značajan podsticaj dramskom stvaralaštvu za mlade, koje je u Srbiji potpuno zapostavljeno i nada se da će konkurs biti održavan u kontinuitetu i narednih godina.

Marija Karaklajić                                                                                                                                                                                           U Beogradu, 06. aprila 2014. godine
Đurđa Tešić
Damjan Kecojević

Uručenje nagrade i scensko čitanje nagrađenog teksta "Rekonstrukcija" Staše Bajac biće izvedeno u petak 11. aprila 2014. godine od 13časova na sceni BITEF teatra i u režiji Bojane Lazić. Pozivamo Vas da nam se pridružite, ulaz je slobodan.