Prvi regionalni sastanak ASSITEJ centara

Početkom oktobra  u  okviru festivala  “ Zlatna palica” koji organizuje  Lutkovno gledališče Ljubljana u Sloveniji,   održan je prvi susret predstavnika nacionalnih ASSITEJ centara iz regije.

Sastanak je organizovan  u saradnji  sa Lutkovnim  gledališčem Ljubljana kao domaćinom čiji je direktor Uroš Korenčan prihvatio inicijativu Diane Kržanić Tepavac, koja je kao član borda međunarodnog ASSITEJ-a  i predsednica ASSITEJ Srbije pozvala na  direktnu komunikaciju obzirom da  se dosadašnja praksa svodila na pojedinačne susrete i neiskoršten prostor za ozbiljniju i dugoročniju saradnju  u traženju odgovora i rešenja za mnoge zajedničke probleme.

Na sastanku su bili predstavnici Italije, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i domaćina Slovenije koji su se složili da  obzirom na zajedničko kulturno i istorijsko nasleđe zemalja u regiji i nastale promene u  društvenim i ekonomskim prilikama, dele slična  iskustva i probleme specifične za ovaj deo Evrope, te  da  treba da pronađu  efikasne načine da se međusobno podržavaju u ostvarivanju osnovnih ciljeva razvoja i unapređenja pozorište za decu i mlade.

Sastanak je bila  prilika da se centri međusobno predstave i bolje upoznaju, da se identifikuju zajednički problemi i  uspostavi platforma za direktnu međusobnu razmenu i saradnju i razmotre predlozi za nove zajedničke međusobne projekte. Dogovorena su godišnja okupljanja i prvi naredni  koraci ka realizaciji nekoliko predloženih ideja za zajedničke projekte o čemu će biti više reči u nekom od narednih izveštaja.

Sastanak je posebno bio važan i kao podrška preuređenju i aktivnijem učešću ASSITEJ Slovenije u regionu i međunarodnoj asocijaciji.

Učesnici sastanka bili su: Giovanna Palmieri (Italija), Sead Đulić (BiH), Peter Kus (Slovenija), Istok Valič (Slovenija), Kai Krosche (Austrija), Jasminka Mesarić (Hrvatska),  Janos Novak (Mađarska), Uroš Korenčan (Slovenija), Iris PavićTumpa (Hrvatska), Igor Bojović (Srbija), Ajda Rooss (Slovenija), Miran Hajoš (Hrvatska), Kristof  Kovacs (Mađarska), Ivana Đilas (Slovenija), Ivica Šimić (Hrvatska) i Diana Kržanić Tepavac (Srbija).