Prezentacija TIBA festivala na 19. STARKE STUCKE festivalu u Frankfurtu

26.2. – 8.3.2012. Frankfurt, Nemačka

Jovana Savić,  izvršni producent Pozorišta Boško Buha i Tiba Festivala i Sekretar ASSITEJ Srbijeje na poziv direktora Nacionalnog centra pozorišta za decu Nemačke (KJTZ) gospodina Heninga Fangaufa da učestvuje kao gost na 19. Internacionalnom “Starke Stucke” festivalu pozorišta za decu i mlade, imala prilike da govori o iskustvima TIBA festivala u kreiranju i realizaciji programa namenjenih razvoju saradnje škole i pozorišta i dodatne edukacije pedagoga, vaspitača, nastavnika, učitelja...Ona je sa još dvanaest kolega i domaćinom, u četverodnevnom programu posebno osmišljenom za ovu grupu predstavnika najznačajnijih festivala u Evropi, imala zapaženo izlaganje i priliku da uporedi naša iskustva sa iskustvima drugih festivala u ovom domenu. Evo njenog izveštaja.

Festival je samo jedna od mnogobrojnih manifestacija koje organizuje KulturRegion Frankfurt Rhein Main www.krfrm.de – regionalno udruženje čiji je cilj povezivanje gradova u regionu I omogućavanje jednako kvalitentne kulturne ponude za sve u regionu. Tako se Starke Stucke festival razgranao na 21 člana organizacije, pa se I Festival održava u svakoj od tih opština (mesta, gradova) regiona. Interesantno je da svako od njih učestvuje u selekciji predstava koje će se igrati na festivalu I snosi troškove za izvođenje tih svojih predloga. Osim toga, Festival finansijski podržavaju Nacionalni centar pozorišta za decu Nemačke i ASSITEJ.

Među individualnim, internacionalnim gostima Festivala bili su predstavnici 13 Festivala pozorišta za decu: Halbstark Festival (Nemačka), Festival Regeneration i Momix Festival (Francuska), Korczak Festival (Poljska), Children Festival (Iran), Festival teater for born & unge (Danska), FIT Festival (Španija), Showbox Festival (Norveška), Opening doors (Vels), Theaterfest (Belgija), Cantieri teatrali (Italija), Krokusfestival (Belgija) i TIBA Festival (Srbija). U okviru četvorodnevnog programa koji je bio koncipiran posebno za internacionalne goste imali smo priliku da vidimo osam predstava kao I da učestvujemo u diskusijama sa naslovima :

- Šta festival znači regionu? (What do festival mean to a region?)

Posebno zanimljiva za sve učesnike bila je razmena iskustava i mišljenja na temu obrazovnih koncepata i njihovo uporedno predstavljanje. Predstavnici festivala koji u programu imaju i ovaj obrazovni aspekt, govorili su o njegovom značaju, o odnosu sa prosvetnim radnicima, pedagozima, psiholozima. Učesnici diskusije su sa posebnom pažnjom slušali o iskustvima i o načinu organizovanja seminara za prosvetne radnike koje već tri godine organizujemo u okviru TIBA Festivala, o saradnji između pozorišta i škola. Neki od problema sa kojima se mi u Srbiji susrećemo su univerzalni i prisutni u svim zemljama i kulturama. U izlaganju o našem iskustvu na TIBA festivalu, istakli smo slabu zainteresovanost i nedostatak motivacije prosvetnih radnika ali i mogućnost njihovog podsticanja putem sistema akreditovanih programa. Istakli smo i nepostojanje adekvatnih dramskih sekcija u školama i časova drame u okviru zvaničnog obrazovnog sistema i nezainteresovanost predstavnika sistema da se na ovome ozbiljnije radi. I ono što je najbitnije nepostojanje besplatnog pozorišnog programa za školsku decu čije troškove u mnogim zemljama Evrope pokrivaju Ministarstva kulture. Na taj način deci se usađuje navika odlaska u pozorište I stvara se “obrazovana” pozorišna publika , koja će sigurno biti redovna publika u kasnijem životnom periodu. Ali naravno, ne i samo to. Ovi porblemi su posebno karakteristični za naš region, te je ostalim učesnicima diskusije bilo od posebno zanimljivo da čuju naša iskustva I modele sprovođenja ovih programa.

Sa druge strane, za bogaćenje našeg iskustva bilo je značajno upoznavanje sa modelima njihovog rada. Art of watchingje nešto na šta u kulturno razvijenijim zemljama obraćaju veliku pažnju. Pažljivo biranje tema koje će se deci predstavljati, I stavljanje akcenta ne na sam komad već na gledanje pozorišta, odnos prema odlasku u pozorište, čitanje znakova… Došli smo do zaključka da je veoma korisno dati učiteljima instrumente, obučiti za pripremu dece za odlazak u pozorište. Takođe jedna od dobrih ideja za promociju festivala je osmišljavanje I organizovanje promo programa koji bi se dešavali u školama I koji bi prethodili festivalu. Gospodin Henning Fanghauf, Direktor Nacionalnog centra pozorište za decu nemačke I predstavnik ASSITEJ Nemačke nas je u obilasku ovog Centra upoznao sa njegovim radom. Osnovni zadatak ovog centra je promocija I razvoj pozorište za decu I mlade kroz organizovanje brojnih radionica, festivala, štampanje publikacija, organizovanje izložbi… Ovaj centar finansiraju ministarstvo kulture Nemačke I ASSITEJ Nemačke. ( www.kjtz.de)

Poslednjeg dana Festivala Prof. Dr. Wolfgang Schneider održao je interesantno predavanje sa temom Festival: Events or Intervention? Govoreći o važnosti Festivala pozorište za decu I mlade podsetio je na nekoliko bazičnih pitanja koja moraju biti jasno profilisana kao što su: strategije, odrednice geografije festivala, publika kojoj je namenjne, efekti, vrednovanje, značaj festivala. Poseban utisak festivala Starke Stucke ostavila je veoma dobra organizacija. Inostrani gosti Festivala imali su veoma pažljivo odabran program predstava koje treba pogledati i koji je bio prilagođen našim ostalim obavezama na Festivalu. Svaka od diskusija (kako zvaničnih tako i onih nezvaničnih) bila je veoma inspirativna i korisna, a svaki gost - predstavnik festivala je imao posebnu pažnju i priliku da predstavi svoj Festival. Sve u svemu jedno korisno i za naš festival značajno prepoznavanje TIBA-e od grupe važnih festivalskih poslenika u Evropi.”