Poziv individualnim članovima

ASSITEJ Srbije je ponosan na svoje članstvo i koristi sve mogućnosti za njegovu promociju. Do sada smo u našim zvaničnim prezentacijama uglavnom predstavljali članove institucije, pozorišta i festivale, kulturne centre. Sada želimo da omogućimo bolje predstavljanje naših članova pojedinaca: pisaca, reditelja, koreografa, glumaca, menadžera, radnika u kulturi. Pozivamo sve individualne članove da pošalju svoj kratki CV (do 100 reči) na srpskom i po mogućstvu na engleskom jeziku uz jednu fotografiju. Materijale koje pošaljete postavićemo na naš sajt, odeljak ČLANOVI pored imena i kontakta (email adrese). Pošaljite na assitejsrbija@gamil.com i ne zaboravite da napišete ukoliko posedujete znanje jednog ili više stranih jezika i da istaknete ukoliko ste posebno zainteresovani za neku specifičnu pozorišnu formu: fizički teatar, igra, mjuzikl, lutka, senke, sitespecific, devise theatre....