PRIČE SA MALOG ODMORA

ASSITEJ Srbija poziva studente dramaturgije i diplomirane dramaturge da učestvuju u radionici „Priče sa malog odmora“. Radionica će biti održana u periodu  od oktobra  2015. godine do juna 2016. godine  kroz  nekoliko etapa. Tim stručnjaka koji vodi radionice čine  Maša Avramović, pedagoškinja i aktivistkinja za  prava deteta i dramske spisateljice Milena Bogavac i Milena Depolo, a glavna i odgovorna urednica projekta je  Diana Kržanić Tepavac programska direktorka ASSITEJ Srbija. Škole koje učestvuju u programu su O.O.Š. Vladislav Ribnikar iz Beograda i O.Š. Bratstvo i jedinstvo iz Pančeva. 

ŠTA SMO DO SADA URADILI

ASSITEJ Srbija od 2008. godine  kontinuirano organizuje programe koji promovišu dramsko pisanje za decu i mlade, sa ciljem da animira mlade dramske pisce da svojim radom obrate ovoj (zapostavljenoj) ciljnoj grupi. Pored niza realizovanih programa:  seminara, tribina, javnih , scenskih čitanja, Internacionalnog Foruma, uspostavljenog bijenalnog kokursa za originalni dramski tekst, ASSITEJ je objavio „Almanah“ sa odlomcima dramskih tekstova za decu i mlade na dva jezika, engleskom i francuskom. Takođe, u martu ove godine je sa velikom uspehom održan program „ASSITEJ Srbija predstavlja“, kojim smo promovisali savremeno frankofono pisanje za mlade.

U PRIPREMI

Osim novog izdanja „Almanaha“ i španskog izdanja programa „ASSITEJ Srbija predstavlja“, sledeći program čiju smo realizaciju već započeli je radionica „Priče sa malog odmora“.

ŠTA SU „PRIČE SA MALOG ODMORA“

„Priče sa malog odmora“ je radionica za mlade dramske pisce, čiji je krajnji cilj nastanak kratkih komada za mlade, a koji će svoja scenska izvođenja doživeti kroz predstave koje će pripremati učenici osnovnih škola kroz rad u školskim dramskim sekcijama. Uvereni smo da pozorište za decu i mlade nije samo čin izvođenja predstava pred publikom, već (i pre svega) direktan kontakt sa njom, živa razmena ideja i stavova, i mesto dvosmerne komunikacije. Upravo zato je pokrenuta ova radionica – da bismo direktno od publike kojoj se obraćamo čuli šta su teme koje je zanimaju, koji su njihovi svakodnevni problemi i šta je ono što bi oni zapravo voleli da vide i čuju na sceni. Vrlo smo zainteresovani da vidimo kakvo pozorište njih zanima, i želimo da prestanemo da pretpostavljamo koje bi sadržaje oni želeli da vide. Želimo da čujemo njih.   

Prvi, pripremni, deo ove radionice održaće Milena Bogavac i Maša Avramović koje će mlade dramske pisce, polaznike uputiti u neke od načina, mehanizama i formi rada sa učenicima osnovnih škola, dakle u neke od oblika dramske pedagogije, i vežbi koje će sami polaznici nakon toga koristiti u radu sa učenicima.  Taj deo radionice biće održan 3. i  4. oktobra 2015.

Nakon toga, polaznici će održati osam radionica sa učenicima šestih i sedmih razreda Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar iz Beograda  i Osnovne škole Bratstvo i jedinstvo iz Pančeva. Cilj ovih radionica je da kroz direktne susrete i rad sa učenicima mladi dramski pisci dođu do tema za svoje kratke komade – do priča sa malog odmora – do priča koje se učenika stvarno tiču. Taj deo radionice će biti održan tokom oktobra i početkom novembra meseca. Predviđeno je ukupno osam radionica u trajanju od po 90 minuta, dva puta nedeljno i  u okviru  redovnog nastavnog programa.

Treći i završni deo radionice je samo pisanje tekstova, petnaestominutnih komada za mlade. Od početnih ideja do finalnih verzija komada polaznike radionice će sprovesti dramaturg Milena Depolo. Ovaj deo će se održati iz dve etape, početkom decembra i krajem januara. Između ta dva termina predviđen je samostalan rad pisaca na komadima uz eventualne konsulacije e-mailom.

Još jedan susret učesnika radionica, mladih pisaca sa učenicima sa kojima su radili u školama koji treba da se održi početkom februara 2016. predstavljaće  otvoreni prostor za razgovor o finalnim tekstovima i mogućnost za dobijanje   povratnih informacija o uspešnosti, prepoznavanju  i kvalitetu nastalih tekstova.

Postoji plan  i načelni dogovor sa izdavačkom kućom Kreativni centar da ovi kratki komadi budu sabrani u knjigu koju će izdati ova izdavačka kuća.

Finalni susret, smotra predstava nastalih po komadima sa radionice „Priče sa malog i odmora“ i evaluacija same radionice biće održani u maju-junu 2016. godine na BUDI festivalu u Pančevu. Tada će ASSITEJ Srbija objaviti i poziv za 3. konkurs za savremeni dramski tekst za decu i mlade, čija će tema biti upravo ova, pa su učesnici radionice više nego dobrodošli da svoje kratke komade razviju u celovečernje i sa njima učestvuju na konkursu.   

Molimo Vas da popunjene formulare za prijavu pošaljete do 15. septembra 2015., a naš tim će odabrati osam polaznika radionice koji će do 22. septembra biti obavešteni o početku rada.

Sa ovog linka možete preuzeti formulare za prijavu. http://bit.ly/1HNlvX1

Nadamo se uspešnoj saradnji!

http://bit.ly/1HNlvX1