PRIČE SA MALOG ODMORA - Svetosavske priče

ŠTA SMO DO SADA URADILI

Već nekoliko godina, ASSITEJ Srbija kontinuirano organizuje programe koji promovišu dramsko pisanje za decu i mlade, sa ciljem da animira mlade dramske pisce da se obrate i ovoj (zapostavljenoj) ciljnoj grupi. Pored bijenalnog kokursa za originalni dramski tekst, ASSITEJ objavljuje „Almanah“ sa odlomcima dramskih tekstova za decu i mlade na dva svetska jezika, a tu je i program „ASSITEJ Srbija predstavlja“, kojim smo promovisali savremeno frankofono pisanje za mlade. “Priče sa malog odmora” su jedan od naših najuspešnijih programa.

 

ŠTA SU „PRIČE SA MALOG ODMORA“

Priče sa malog odmora“ je program za mlade dramske pisce, čiji je krajnji cilj nastanak kratkih komada za mlade. Ovi komadi će svoja scenska izvođenja doživeti kroz predstave učenika osnovnih škola kroz rad u školskim dramskim sekcijama, i biće objavljeni u izdanju “Kreativnog centra”.

Uvereni smo da pozorište za decu i mlade nije samo čin izvođenja predstava pred publikom, već (i pre svega) direktan kontakt sa njom, živa razmena ideja i stavova, i mesto dvosmerne komunikacije. Upravo zato je pokrenut ovaj program – da bismo direktno od publike kojoj se obraćamo čuli šta je ono što bi oni zapravo voleli da vide i čuju na sceni, i na koji način.

Prva zbirka dramskih tekstova mladih dramskih pisaca „Priče sa malog odmora“ nastala je kroz proces koji je uključio učenike viših razreda osnovnih škola i trajao od septembra 2015. do juna 2017. godine. Tada je održana promocija knjige ovih tekstova u izdanju “Kreativnog centra”, koja obuhvata šest kratkih komada za mlade čija su tema priče iz svakodnevnog školskog života. Ohrabreni odličnim reakcijama u javnosti, nastavljamo sa programom Priče sa malog odmora stvarajući nove zbirke kratkih dramskih tekstova po istom modelu, koji će u svom fokusu imati određemu temu. Ovoga puta u središtu interesovanja je Sveti Sava.

 

 

ZAŠTO SVETI SAVA

Sveti Sava, slava koja se još od 1840. godine obeležava kao školska slava u svim srpskim školama 27. januara, deo je svakodnevice učenika osnovnih škola. Tog dana sve škole imaju radni, ali nenastavni dan, a običaj je da se povodom Dana Svetog Save organizuju svečane akademije i priredbe. Iz razgovora sa nastavnicima i đacima koji učestvuju u pripremanju navedenih svečanosti, i na osnovu ličnog ustiska i iskustva, zaključili smo da su škole u stalnoj potrazi za adekvatnim tekstovima koji bi se mogli izvoditi na taj dan.

Poseban naglasak u poslednjoj rečenici treba staviti na reč „adekvatnim“. Šta to znači? U ovom trenutku učenici posmatraju priču o životu i radu Svetog Save kao još jednu manje ili više interesantnu nastavnu jedinicu, kojoj pridaju istovetan značaj kao i bilo kojoj drugoj koju obrađuju tokom školske godine. Učenje isključivo „ex katedra“ stvara čak i određenu vrstu distance prema materiji, koju svakako treba eliminisati. Same svečane akademije i priredbe su rezultat individualnog truda nastavnika i zato njihov kvalitet mnogo varira, a s obzirom na veoma dugu tradiciju obeležavanja ovog dana postalo je teško osmisliti program kakav nije već mnogo puta viđen.

Zato je od izuzetne važnosti, na posebno osmišljen, kreativan i svež način, deci dočarati značaj koji prosvetiteljski rad Svetog Save ima i za njihov današnji život. Naš cilj je da, kroz direktan rad mladih dramaturga sa učenicima dođemo do načina na koji bi im se ta priča mogla ispričati, njima intrigantnim i bliskim jezikom. Učešće u ovom istraživačkom procesu i buduće predstave koje će nastajati po komadima napisanim na osnovu njega, nesumnjivo će izazvati dodatno interesovanje učenika za ovaj deo naše istorije i tradicije, a nadamo se i pretpostavljamo i za druge ličnosti i događaje važne sa kulturnu baštinu naše zemlje.

Više nego pozitivno iskustvo sa uključivanjem učenika (publike) u proces rada koje smo stekli radeći čitave dve godine na projektu „Priče sa malog odmora“ najbolji su podsticaj da nastavimo sa ovim načinom rada.

 

KAKO ĆEMO DOĆI DO KOMADA?

Prvi, pripremni, deo ovog programa je radionica na temu Svetog Save i njegovog prosvetiteljskog rada, koju će mladim dramaturzima održati Nenad Ilić, đakon Srpske pravoslavne crkve i pozorišni reditelj. Zatim će se polaznici programa uputiti u neke od načina, mehanizama i formi rada sa učenicima osnovnih škola, neke od oblika dramske pedagogije, i vežbi koje će sami koristiti u radu sa učenicima.

Nakon toga, polaznici će održati osam radionica sa učenicima petog i šestog razreda osnovnih škola. Cilj ovih radionica je da kroz direktne susrete i rad sa učenicima mladi dramski pisci nađu način da temu Svetosavlja učine što zanimljivijom i prijemčivijom učenicima, da je ispričaju njihovim jezikom.

Treći i završni deo radionice je samo pisanje tekstova, petnaestominutnih komada za mlade. Od početnih ideja do finalnih verzija komada polaznike radionice će sprovesti dramaturg Milena Depolo.

 

POZIVNICA

ASSITEJ Srbija poziva studente dramaturgije i diplomirane dramaturge da učestvuju u radionici „Priče sa malog odmora“. Prva radionica Nenada Ilića će biti održana između 10. i 18. septembra 2018. godine, a termini ostalih radionica biće naknadno utvrđeni.

Molimo Vas da popunjen formular za prijavu pošaljete do ponedeljka 3. septembra 2018. godine do 23.59, a naš tim će odabrati osam polaznika radionice koji će do 10. septembra biti obavešteni o izboru i početku rada.

Prijavni formular možete preuzeti kopirajući u prozor ovaj link: www.goo.gl/xMQBY7

Više o radu ASSITEJ Srbija možete pročitati na www.assitejsrbija.org.rs

Nadamo se uspešnoj saradnji!