Odrastanje u pozorištu za decu i mlade - 15 godina podrške mladim pozorišnim profesionalcima

 
 
Ovo je godina u kojoj, kao i Zvezdarište, i Nacionalni centar za pozorište za decu i mlade ASSITEJ Srbij uz podršku Ministarstva kulture, grada Beograda i grada Novog Sada, kao i partnerstvo sa Institutom za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, obeležava jubilarnih 15 godina svog rada na podršci i razvoju pozorišta za mladu i najmlađu publiku u našoj zemlji.
 
Jubileji su retki trenuci kada možemo i kada moramo da se osvrnemo na prethodan rad i postignuća, pozovemo ponovo one koje su sa nama ta postignuća izgradili i one kojima je taj rad bio koristan za njihov dalji lični i profesionalni razvoj, i zajedno otvorimo važna pitanja.
 
ASSITEJ je u Srbiji u prethodnih 15 godina osmislio i realizovao preko 20 različitih edukativnih programa za buduće i mlade profesionalce u pozorištu za decu i mlade. Mnogi od njih održani su upravo u okviru i u partnerstvu sa Zvezdarištem, i to nam je posebno važno. Ove programe pohađalo je više od stotinu mladih, i ne samo mladih ljudi, zainteresovanih da se informišu, edukuju, inspirišu, bolje upoznaju kako domaću pozorišnu scenu za decu i mlade, svoje kolege i vršnjake iz drugih disciplina i zemalja, tako i savremene međunarodne trendove i inovacije u ovoj oblasti, a na posletku i svoje potencijale i talente i načine na kojima bi mogli da se dalje razvijaju i da doprinesu. Oni su se često i vraćali, tj. nastavljali da prate ASSITEJ nakon inicijalnog upoznavanja, pohađali i druge programe, pridruživali se i aktivno doprinosili svojim idejama i inicijativama.
 
U petak, 16. novembra u 15 časova i 16 minuta ASSITEJ obeležava 15 godina informisanja, edukovanja i inspirisanja mladih pozorišnih profesionalaca za rad sa decom i mladima u Srbiji i zajedno sa onima koji su tome doprineli, u tome učestvovali, i koji će možda ubuduće u tome učestovati pripremamo se za 16. i sve naredne godine.
 
Pozivamo one koji su u prethodnih 15 godina bili deo naših edukativnih programa na bilo koji način, kao i studente i mlade pozorišne profesionalce, da nam se pridruže da se zajedno osvrnemo na sadržaj, ali i rezultate ASSITEJ edukativnih programa, kao i da zajedno odredimo smer u kojem će se oni razvijati u narednih 16 godina.
 
Na događaju će govoriti:
  • Nikola Zavišić, pozorišni reditelj, član i predavač na više edukativnih programa ASSITEJ, član ovogodišnjeg žirija Zvezdarišta
  • Snežana Trišić, pozorišna rediteljka, alumnistkinja programa Directors Seminar u Frankfurtu
  • Pavle Lazarević, mladi dramaturg i dramski pisac, alumnista programa "Priče sa malog odmora" i iNTERPLAY Europe
  • Sanja Terić, nastavnica srpskog jezika i zamenica direktora OŠ "Vladislav Ribnikar", dugogodišnja saradnica ASSITEJ programa
  • Diana Kržanić Tepavac, glumica, dramska pedagoškinja, predsednica Izvršnog odbora ASSITEJa Srbije, članica ovogodišnjeg žirija Zvezdariša

i svi zainteresovani saradnici, alumnisti, studenti i budući korisnici naših programa!

Razgovor vodi Tatjana Nikolić, alumnistkinja ASSITEJa Srbije i saradnica Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU, doktorantkinja FDU.
 
Za više informacija pišite nam na assitejsrbija@gmail.com.