Naučili smo od dece ili Kako da predstavimo dečje pozorište

U sredu, 22. marta 2017. godine u okviru Nedelje izvođačkih umetnosti i povodom Svetskog dana pozorišta za decu i mlade Udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade ASITEŽ Srbija organizovao je besplatnu radionicu za svoje članove - pozorišne ustanove i profesionalce, na temu komunikacije i prezentacije pozorišta za decu i mlade u javnosti.

 

Radionicu je osmislila i vodila Marijana Cvetković, menadžerka u kulturi i predsednica Stanice Servisa za savremeni ples. Zahvaljujemo se Domu omladine Beograda na gostoprimstvu i ustupanju prostora za održavanje ove radionice.

 

Ključna tema ovog susreta, iz kojeg se izrodila radna grupa za razvoj komunikacije, promocije i prezentacije pozorišta, bila je činjenica da se mnoga pozorišta i dalje u različitim prilikama predstavljaju ignorišući osnovna pravila savremene komunikacije i prezentacije i na konfuzan, nezanimljiv i tradicionalan način, koji ne komunicira efektno sa publikom i ne donosi rezultate.

 

Priča o pozorištu može se kreirati i na drugačije, inovativne načine uz korišćenje raznolikih materijala i uključivanje dece u pripremu tih materijala, a unapređenje i razvoj komunikacije i prezentacije pozorišta deo je profesionalne odgovornosti zaposlenih u pozorištu kojem bi trebalo da se posveti veća pažnja.

 

Dobra prezentacija:

  1. ima lajt motiv, moto, nit koja povezuje sve elemente i koja je ideja vodilja. Lajt motiv, ukoliko nije ranije postojao, kreirali smo iz istorijske pozadine pozorišta, ključnih predstava, likova, glumaca, lokacije i drugih elementa. Ključna poruka prezentacije je jasna i prepoznatljiva

  2. ima pozadinu neutralnih boja, a ilustracije i vizuale postavili smo isključivo u dovoljno dobroj rezoluciji. Izbegavamo korišćenje standardnih simbola pozorišta poput dramskih maski ili crvenih zavesa koji su prevaziđeni i kliše. Kad god postoji relevantan i kvalitetan video materijal, sadrži kratki video od nekoliko minuta najviše koji ostvaruje pozitivan efekat

  3. nema previše teksta, a tekst koji se nalazi na njoj ne čitamo. Nema pravopisnih grešaka u prezentaciji, a engleski jezik u prezentaciji proverio je neko boljeg znanja ovog jezika od nas

  4. prilagođava se u zavisnosti od toga kojoj ciljnoj grupi se obraćamo, koji nam je cilj komunikacije sa njima, kakav ton im odgovara, koje informacije su prioritetne za tu grupu. Ne sadrži uvek nužno tehničke podatke o dubini i kapacitetu sale, sastavu kadrova, broju produkcija godišnje ili istorijatu, jer to nisu uvek ključne informacije. Gledalac te podatke može pronaći i na nekom drugom mestu ukoliko izazovemo njegovu pažnju i interesovanje

  5. oslikava filozofiju te pozorišne kuće i način rada za decu (i sa decom).


Kako unaprediti komunikaciju, promociju i prezentaciju svog pozorišta:

 

  1. Prepoznajmo specifičnosti i karakter svoje institucije– ne dozvolimo da i naša prezentacija bude kao sve druge. Istaknimo svoju posebnost i kreirajmo drugačiju prezentaciju, ne upadajmo u šablon po inerciji.

  2. Brinimo o estetskom nivou naše vizuelne komunikacije. Na primer, izgled i funkcionalnost internet sajta veliki je izazov većini dečjih pozorišta i u tom domenu potrebno je uložiti dodatni napor.

  3. Uključimo publiku u osmišljavanje i kreiranje naše komunikacije! U izradi strategije komunikacije i pripremu materijala za prezentacije mogu učestvovati deca, učitelji, vaspitači, roditelji, bake i deke i drugi važni medijatori između pozorišta i publike. Organizujmo sa decom razgovor posle predstave koji ćemo fotografisati i snimati, i koristimo te materijale kasnije u svojim prezentacijama i promociji. Prikupimo dečje izjave, crteže, poruke. Pokažimo aktivno da želimo ne samo da vidimo, nego i da čujemo decu u svom pozorištu i učinimo korak ka njihovom učešću ne samo na sceni, već i u komunikaciji, a dugoročno i u programiranju ili odlučivanju u njihovom pozorištu...

  4. Angažujmo sve ljudske resurse koje imamo na raspolaganju. Ako su oni koji se bave marketingom i prodajom predstava, komunikacijom i odnosima sa javnošću u pozorištu, od početka uključeni u rad na predstavi i odmah počinju sa pripremom materijala za svoje aktivnosti koje će uslediti, biće u potpunosti upućeni u sve elemente predstave koju treba da promovišu i prodaju. Dragoceno je da i druge zaposlene, a ne samo glumce, povežemo sa decom i kreiramo situaciju za direktan kontakt i susret. Podstaknimo dodatno obrazovanje i sticanje veština, ohrabrimo inovacije, praćenje trendova i usavršavanje naših saradnika u ovoj oblasti.


Pojedinačne akcije su inspiracija i ohrabrenje, ali inovativna i interaktivna komunikacija sa zajednicom i publikom ne treba da bude izuzetak i iznenađenje, već standard i redovna praksa.


Pridružite se radnoj grupi za razvoj komunikacije, promocije i prezentacije pozorišta.

Kontaktirajte nas na assitejsrbija@gmail.com.