Internacionalni seminar za pozorišne reditelje u Manhajmu

Listi učesnika u jednom od najznačajnijih međunarodnih projekata za reditelje u pozorištu za decu i mlade Seminaru za reditelje koji se od 1976. održava svake druge godine u Nemačkoj ovog leta pridružila se i Snežana Trišić

 

U junu mesecu 2015. godine bila sam jedan od učesnika na Internacionalnom seminaru za pozorišne reditelje koji se ovog puta održao u Manhajmu,  u organizaciji ASSITEJ Nemačke uz saradnju međunarodnog ASSITEJ-a (International Directors Seminar of ASSITEJ Germany).   Na predlog ASSITEJ Srbije izabrana sam da učestvujem u veoma dobro koncipiranom programu seminara koji je orjentisan na  pozorište za decu i mlade.  Veoma sam zahvalna na preporuci i pomoći oko apliciranja, pre svega, Diani Kržanić Tepavac.

Na seminaru je usledila veoma bogata razmena ideja, znanja i iskustava  sa dvadeset sedam  odabranih pozorišnih reditelja iz celog sveta (Velika Britanija, Južna Afrika, Turska, Koreja, Australija, Italija, Meksiko, Španija, Nemačka, Šri Lanka, Kina, Brazil, Zimbabve, Vijetnam, Izrael, Švajcarska, Bangladeš, Estonija, SAD...). Tokom rada na seminaru, zahvaljujući dobrodošlici domaćina iz ASSITEJ Nemačke, kao i članovima pozorišta Schnawwl  na čelu sa umetničkom direktorkom i rediteljkom Andreom Gronemeyer i dramaturškinjom Anne Richter u svakom trenutku bili smo pažljivo zbrinuti, veoma dobro organzovani uz veliku podršku i razumevanje za naše specifične potrebe i različitosti. Glavni deo seminara održavao se u Schnawwl pozorištu za mladu publiku koje je ogranak Nacionalnog pozorišta u Manhajmu, jednog od četiri nacionalna pozorišta u Nemačkoj.

https://www.nationaltheater-mannheim.de/en/index.php#undefinedU

U intenzivno koncipiranom programu, kroz brojne radionice, diskusije, razmenu iskustava i znanja, predavanja i analize odgledanih poredstava razmatrali smo pojam PROGRESA u kultuorološkom, sociološkom, političkom i umetničkom kontekstu, a zatim otkrivali i preispitivali njegove mogućnosti i dejstvo na pozorište za mladu publiku. 

Proces na radionicama bazirao se na neobično ilustrovanoj knjizi Olivera Talleca AUF DER MAUER AUF DER LAUER. Razmatrali smo teme ove priče,  kreirali ih i interpretirali na javnoj prezentaciji,   kroz različite metode i tehnike neverbalnog i ritualnog pozorišta, improvizacije, Storytelling-a, performansa i sl. 

Odgledali smo nekoliko predstava za decu, mlade i odrasle i najveći utisak ostavila je potreba da se traga za novim autorima, pričama, dramskim tekstovima, piscima i rediteljima.  Teme gotovo uvek korespondiraju sa gorućim problemima društva i pojedinca. Unutar vodećih pozorišnih institucija (Nacionalno pozorište u Manhajmu) insistira se na eksperimentu, razbijanju distance između publike i izvođača koji više nisu samo glumci, već muzičari, plesači, tinejdžeri, predavači, koji samostalno ( ili sa glumcima ) izvode predstavu. Između institucija kulture i obrazovanja postoji organziovana i sistematična saradnja. Pozorišta često igraju visoko kvalitetne, sadržajne i interaktivne predstave u školama, gde se deca u manjim grupama,  postupno uključuju u izvedbu predstave, u njen sadržaj, smisao i radnju. U pozorištima se takođe insistira na interakciji ali i komunikaciji sa decom  i publikom. Sve to ukazuje na veliku osvešćenost i odgovornost nemačkog sistema, koji prepoznaje značaj i uticaj pozorišne umetnosti i kulture na društvo, i aktivno ulaže u njih. 

Slobodnog vremena u Manhajmu skoro da nije bilo ali uspeli smo da upoznamo i obiđemo ovaj grad bez naziva ulica. Umesto njih kroz kvadrate koji su označeni slovima i brojevima, pronašli smo špageti sladoled, koji uz prvu dresinu, automobil, i avion na mlazni pogon, predstavlja jedan od  glavnih pronalazaka Manhajma.  Pored toga svakako je bio veoma značajan organizovani obilazak Hajdelberga, jednog od najstarijih evropskih univerzitetskih centara. 

Sudar civilizacija, različitih kultura, jezika na kojima smo se sporazumevali,  istorije i tehnologije, teatra i turizma, svakodnevno je provocirao nove diskusije, pitanja i odgovore o fenomenu PROGRESA i njegovim dometima u savremenom društvu.

Tokom seminara jedan od učesnika  je nestao  u nevidljivom talasu emigracije. Do poslednjeg dana čekali smo da se vrati, ali nije došao, nije iskoristio svoju povratnu avionsku kartu. Svoju šansu za bolji i bezbedniji život je iskoristio. 

Lista reditelja dosadašnjih učesnika seminara

http://www.assitej.de/fileadmin/assitej/pdf/Regieseminar/Directors_Seminar_1976-2015.pdf