Dodela ASITEŽ nagrade i ustanovljenje ASITEŽ Festivala

Nagrada za najbolju predstavu za decu i mlade u Srbiji u 2017. godini ustanovljuje se kao najava i preteča nacionalnog festivala pozorišta za decu i mlade u organizaciji ASITEŽ centra Srbija. Prvi put se dodeljuje u aprilu 2018. godine najboljoj predstavi za decu i mlade nastaloj na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1.1.2017. do 1.1.2018.godine.

Za nagradu su konkurisale profesionalne predstave namenjene deci i mladima nastale u produkciji institucionalnih pozorišta i nezavisnih grupa koje su članovi udruženja ASITEŽ Srbija. Pozorišta i trupe koji do sada nisu bili članovi ASITEŽ-a svojim učlanjenjem stekla su pravo na učešće. Konkurs se odnosio na dramski, lutkarski, plesni izraz, kao i na novi cirkus i druge savremene forme izvođačkih umetnosti. Broj predstava koje jedno pozorište/trupa može da kandiduje nije bio ograničen.

Prijavljeno je 15 predstava od strane 5 pozorišta namenjenih isključivo deci i mladima, 2 pozorišta koje pored repertoara većinski usmerenih ka odrasloj publici neguju i pozorište za decu i mlade i 4 nezavisnih grupa. Među prijavljenim predstavama bilo je dramskih, lutkarskih, jedna plesna predstava i nekoliko projekata koji zalaze u domen participativnog i eksperimentalnog pozorišta. Što se tiče auditorijuma, pokriveni su uzrasti od +6 meseci do ranog adolescentskog perioda.

O užem izboru i dobitniku nagrade ASSITEJ 2018 odlučivao je žiri formiran od umetničkog dela Izvršnog odbora ASSITEJ centra Srbija: Bojana Lazić, rediteljka, predsednica žirija; Jovana Rakić Kiselčić, koreografkinja, potpredsednica žirija; Diana Kržanić Tepavac, glumica i dramska pedagoškinja, predsednica Izvršnog odbora ASITEŽa Srbije; Milena Depolo, dramaturškinja, potpredsednica Izvršnog odbora; i Anđelka Nikolić, rediteljka. Žiri je radio volonterski.

Nagrada ASITEŽ 2018. je novčana, zahvaljujući donaciji kompanije Gomex.

Cilj ustanovljenja ove nagrade, a naročito budućeg festivala, jeste da predstavi pregled najznačajnih ostvarenja pozorišta za decu i mlade članova Assiteja Srbija tokom jedne pozorišne sezone.

ASSITEJ Srbije priprema za april 2019. godine festival koji je nacionalnog karaktera i na kojem će se na jednom mestu okupiti profesionalni stvaraoci u pozorištu za decu i mlade iz Srbije. Iniciranjem Nagrade Assiteja 2018. želimo da podstaknemo kolege na razgovor i debatu koji će doprineti profilisanju i realizaciji budućeg festivala. Podsećamo na to da sličan festival ne postoji, budući da su postojeći festivali i smotre u našoj zemlji internacionalnog karaktera, ili su rezervisani isključivo za lutkarski izraz. Insistira se na otvorenosti za različite forme i izraze, kao i za različite produkcijske modele, sa težnjom da se stekne uvid u sve vidove profesionalne pozorišne umetnosti za decu i mlade, i da se stimuliše što veća raznolikost i podstakne bogatstvo produkcije. Važan aspekat budućeg festivala bio bi akcenat na susretu i razmeni između umetnika-stvaralaca, kao i na ostvarivanju saradnje sa pedagozima i drugim stručnjacima iz oblasti rada sa decom i decu. Bilo bi značajno da jednim svojim delom festival funkcioniše i kao show case domaće produkcije za kolege iz inostranih Assitej Centara.