ASSITEJ Srbija predstavlja

ASSITEJ SRBIJA PREDSTAVLJA

Epizoda 1

 

Program ASSITEJ Srbija predstavlja, epizoda 1. odnosi se na predstavljanje četiri odabrana savremena dramska teksta za mladu publiku koja su u originalu pisana na francuskom jeziku i prvi put za ovu priliku prevedena na srpski. Tekstovi Plamte Lika Tartara, Zona prioritetnog obrazovanja Sonije Kjambreto, 2.14 č. Davida Pakea i Onda kada je nestao Žan-Frederika Mesjea zvedena su u formi javnih čitanja na pozorišnim scenama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Program je realizovan je od 19. do 23. marta 2015. godine u okviru kampanje Povedite dete u pozorište, obeležavanja Svetskog dana pozorišta za decu i mlade 20. marta i meseca Frankofonije.

Nakon realizacije programa, pripremljena je i štampana brošura koja detaljno opisuje projekat, donosi članke učesnika u projektu koji ga opisuju iz različitih uglova, odlomke komada na srpskom i fotografije sa javnih čitanja.

Brošuru objavljujemo i u elektronskoj formi. Za prevedene tekstove u celini možete se obratiti ASSITEJ Srbija udruženju za razvoj pozorišta za decu i mlade putem assitejsrbija@gmail.com.

ASSITEJ Srbija predstavlja: Pogled u savremenu frankofonu dramsku literaturu za mlade