Konkurs za učešće: ASSITEJ dijalozi na BITEF Polifoniji

ASSITEJ dijalozi je program za razvoj kritike u oblasti pozorišta za decu i mlade i afirmaciju mladih kritičara/ki od 28.09. do 01.10. pri 17. BITEF Polifoniji. Program sprovodi Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade ASSITEJ Srbija u okviru 17. BITEF Polifonije i 50. BITEF festivala.

Otvoren je poziv mladim pozorišnim teoretičarima/kama i kritičarima/kama za učešće, koji traje do 5. septembra. Formular se popunjava online i nalazi na ovom linku.

ASSITEJ dijalozi su razgovori o predstavama koje će se izvoditi od 28. septembra do 01. oktobra 2016. godine u Beogradu. Razgovore će kroz interakciju i dijalog sa publikom odmah po izvođenju predstava voditi odabrani mladi teoretičari/ke i kritičari/ke. Oni će tokom festivala imati priliku da napišu svoje osvrte, prikaze i kritike festivalskih predstava, a tim ASSITEJ-a Srbije će u narednom periodu ostvariti saradnju sa medijskim partnerima radi objavljivanja ovih tekstova u različitim formatima.

Paralelno sa održavanjem festivalskog programa BITEF-a i BITEF Polifonije, ove godine se u Beogradu održava i kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara (IATC). Učesnici programa ASSITEJ dijalozi imaće prilike da se susretnu u posebno za njih kreiranoj radionici sa predsednicom ASSITEJ International Yvette Hardie, prisustvovaće sesijama u okviru kongresa IATC, a u toku su pregovori da tim mladim teoretičarima i kritičarima bude omogućen strukturisan i ciljani susret sa svetskim kritičarima koji budu učestvovali na kongresu.

Sa odabranim učesnicima programa će se pre BITEF Polifonije održati nekoliko uvodnih sastanaka radi planiranja i bližih dogovora o saradnji, kao i bližim upoznavanjem sa radom Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade ASSITEJ Srbije, programom BITEF Polifonije, savremenim konceptima pozorišta za decu i mlade i razvojem kritike u ovom polju.

Po završetku BITEF Polifonije osvrti, prikazi i kritike nastali u okviru programa ASSITEJ dijalozi biće objavljeni, odštampani i distribuirani u zemlji i inostranstvu radi promocije rada odabranih mladih teoretičara i kritičara.

Ciljevi programa ASSITEJ dijalozi su povećanje vidljivosti pozorišta za decu i mlade, afirmacija mladih pozorišnih teoretičara i kritičara, približavanje pozorišta za decu i mlade mladim teoretičarima i kritičarima , podsticaj razvoju domaće kritike i umetničkog rada u oblasti pozorišta za decu i mlade.

Prijavite se putem online formulara do 5. septembra. Bićete kontaktirani do 10. septembra, a sa izabranim učesnicima/cama će potom biti održan uvodni sastanak.

Za više informacija kontaktirajte Tatjanu Nikolić, organizatorku programa na assitejsrbija@gmail.com.