2. sastanak ASSITEJ centara u regiji 

Mreža ASSITEJ centara u regiji

Drugi regionalni sastanak nacionalnih centara ASITEŽa jugoistočne Evrope održan je 19. oktobra u Čakovcu u okviru festivala 17. susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog ASITEŽa. Sastanku su prisustvovali predstavnici ASITEŽ centara iz Austrije, Rumunije, Mađarske, Srbije i kao domaćina Hrvatske . Na sastanku se dogovaralo o godišnjem radnom planu mreže i strukturi. predložen je niz konkretnih aktivnosti koji vode ka zajedničkim projektima koji treba da ojačaju međusobne saradnje svih prisutnih sa ciljem boljeg upoznavanja i razmene kvalitetnih umetnika i umetničkih projekata. Prisutni su se saglasili je da ova regionalna mreža nazove Europe 8+, da se predstavnici mreže sastaju dva puta godišnje kao i da za koordinaciju svake godine bude odgovoran drugi centar.U 2015. godini koordinator je ASITEŽ centar Hrvatske a iduće godine koordinaciju preuzima ASITEŽ centar Rumunije.Dogovoreno je i to da se sastanci mreže uvek vezuju za neki od lokalnih programa, festivala, manifestacija i događaja i time omogući susret predstavnika centara sa što većim brojem članovia ASITEŽ centra domaćina.

Naredni sastanak mreže Europe 8+ predviđen je u aprilu 2015. godine u okviru Augenblick mal festivala i ASSITEJ ARTISTIC GATHERING programa.