Region u fokusu: pripreme za Svetsku konferenciju u Srbiji 2023

Кao važan deo pratećeg programa ovogodišnjeg FAS-a, održan je jednodnevni radni sastanak predstavnika regionalne umetničke scene i ASITEŽ centara (Hrvatska, Crna Gora, Mađarska i Turska), članova Izvršnog odbora ASITEŽ Srbije, kao i programskog i organizacionog tima Svetske konferencije pozorišta za decu i mlade u Beogradu i Novom Sadu.

Ovo je prvi u nizu sastanaka koji ASITEŽ Srbije planira da održi sa kolegama iz regiona u okviru priprema najznačajnijeg godišnjeg svetskog događaja u oblasti pozorišta za decu i mlade koji će biti održan u Beogradu i Novom Sadu u maju 2023. godine, a čiji je domaćin ASITEŽ Srbije.

Svetska konferencija pozorišta za decu i mlade u Beogradu i Novom Sadu pruža jedinstvenu priliku da skrenemo pažnju kolegama iz čitavog sveta na postojeći prostor pozorišne kulture i umetničkog stvaralaštva za decu i mladu publiku u regionu, ukažemo na bogatstvo i različitost našeg zajedničkog kulturnog prostora, i pružimo uvid o svim njegovim neobičnostima, osobenostima i kontradiktornostima, oblikovanim turbulentnom istorijom i različitim uticajima koji su doneli živopisnu multikulturalnost punu energije i kreativnosti. Svetska konferencija Pozorišta za decu i mlade je nama svima u regionu snažan povod da potražimo, prepoznamo i predstavimo naše najbolje potencijale, pre svega nove (kreativne snage) generacije stvaralaca u našim sredinama kojima je potrebna živa komunikacija sa kolegama u svetu, posebno u svetlu novih iskušenja, ograničenja i izazova koje nam je donosi iskustvo Кovida.

U prvom delu sastanka učesnici su u cilju boljeg (u)prepoznavanja predstavili svoj rad, organzacije, festivale i programe u skladu sa temema drugog dela sastanka o kojima se razgovaralo, a to su: