Potpisan protokol o saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti

 

Na Fakuletu dramskih umetnosti u Beogradu, 13. oktobra 2021. godine potpisan je Protokol o saradnji između Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade - ASITEŽ Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti.

ASITEŽ Srbija, koji deluje kao nacionalni savez pozorišta za decu i mlade i ogranak svetske mreže pozorišta za decu i mlade u Srbiji, svojim radom već 18 godina zalaže se za promociju pozorišne umetnosti za mladu publiku na najvišem umetničkom nivou, podstiče i prati njen razvoj, afirmiše pozorišno stvaralaštvo i stvaraoce na domaćoj i internacionalnoj sceni, sa ciljem da svojim ukupnim delovanjem utiče na promenu stava prema pozorišnom stvaralaštvu za mladu publiku.

Potpisanim protokolom uspostavlja se saradnja u oblasti obrazovanja i umetničkog stvaralaštva na polju pozorišta za decu i mlade, sa ciljem:

a u kontekstu strateškog razvoja domaće pozorišne scene za decu i mlade u Srbiji, ka Svetskoj konferenciji pozorišta za decu i mlade, koja će se u Beogradu i Novom Sadu održati u maju 2023. godine, sa učešćem od oko 500 delagata iz celog sveta.


Zvanična saradnja započinje realizacijom pratećeg programa projekta Inkubator - pravo dece i mladih na umetnost, koji ima za cilj stvaranje vidljivog i interaktivnog prostora za dijalog i realizaciju razmene teorijskih i praktičnih iskustava u pogledu položaja kulture i umetnosti za decu i mlade u različitim oblastima.

Prateći program projekta obuhvata tri radionice namenjene studentkinjama i studentima katedri pozorišnih oblasti, a održaće se na Fakultetu dramskih umetnosti u petak 3.12. sa početkom od 16 časova.

Autorke i moderatorke radionica dolaze iz različitih oblasti stvaralaštva za decu i mlade: Milena Bogavac, koja će na osnovu postojećeg priručnika o modelu rada na razvoju dečje i mlade pozorišne publike, sa polaznicima radionice raditi na razvoju novih modela u ovom polju, Milena Depolo, koja će kroz radioničarski pristup sa polaznicima razgovarati o značaju istraživačkog rada za potrebe pisanja dramskih tekstova za decu i mladu publiku, odnosno živog susreta sa njima u procesu nastajanja teksta kroz primer programa "Priče sa malog odmora", kao i Anđelka Janković, koja će održati predavanje, te predstaviti svoje istraživanje na temu muzeologije detinjstva, te značaja uvođenja ove teme, a u cilju obrane prava dece na kulturu.

Pored radionica, studentima i studentkinjama pozorišnih oblasti na FDU će Diana Kržanić Tepavac, dramska pedagoškinja i predsednica Izvršnog odbora ASITEŽ Srbija i Tatjana Nikolić, dugogodišnja saradnica ASITEŽa Srbije, inače istraživačica i saradnica u nastavi na FDU predstaviti značaj i mogućnosti koje otvara umrežavanje u ovoj oblasti, kroz primer ASITEŽa koji je svojim posvećenim angažmanom na razvoju mreže saradnika na međunarodnoj sceni doprineo odluci o održavanju Svetske konferencije pozorišta za decu i mlade u Beogradu i Novom Sadu 2023. godine, čija će producentkinja biti upravo Tatjana Nikolić sa FDU, dok je programska direktorka konferencije Diana Kržanić Tepavac.

Rezultati projekta Inkubator, inicijative i primeri dobre prakse biće sastavni deo šire kampanje koja je planirana u okviru pripremne, 2022. godine, pred održavanje Svetske konferencije u Srbiji, a koja će biti orijentisana upravo ka uvećanju vidljivosti i značaja prava dece i mladih na kulturu.

Centralna konferencija Inkubatora održaće se u virtuelnom prostoru 15. decembra od 10 do 16 časova o čemu detaljnije informacije slede uskoro.